Üye Aydınlatma Metni | İnstagram takipçi satın al - oiyi.net

Üye Aydınlatma Metni

Biz, oiyi.net olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem/değer veriyoruz, kesinlikle sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan oiyi.net ‘in yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı belirtmenizi önemsiyoruz.

Üye aydınlatma metnini neden okumalıyım?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen/kullanılan kişilerin, bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Hangi kişisel veriler;

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Verileriniz
Kimlik Bilgileri Adınız, soyadınız
İletişim Bilgileri E-posta adresiniz, Cep telefonu numaranız, Sabit telefon numaranız, Adres tipi, İl ve ilçe, semt/mahalle adı, Cadde adı, Sokak adı, Bina no., Bina adı, Daire no., Adres açıklaması
Lokasyon  Dijital ürünlerde kullanılmaz
Hukuki İşlem konusundaki bilgiler Üyelik sözleşmesi kabul bilginiz, mahkeme veya idari mercilerce talep edilmesi halinde kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen dava/şikâyet konusu, mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formu kabul bilginiz,
İşlem Güvenliği Bilgisi İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz, Şifre bilgileriniz, Doğrulama kodu bilgileriniz, Cihaz türünüz ve işletim sistemi bilginiz, Teknik hizmetlere ilişkin hata kayıtları
Müşteri İşlem Bilgisi Sipariş detayınız (Sipariş edilen ürün/ler, sipariş etme saat ve tarihi, sipariş notları, siparişin ulaşıp ulaşmadığı bilgisi, siparişin ulaşmasını sağlayan kurye çalışanı bilgisi), Talep ve şikayetleriniz, Sipariş değişikliği veya iptali bilgisi
Finansal Bilgiler Sipariş tutarı ve ödeme bilgisi,
Pazarlama Verisi Çerezler vasıtasıyla elde edilen veriler, sipariş puanlamalarınız (Hız, Servis, Lezzet), hizmet ve ürün kullanımlarınıza yönelik analizler, kupon ve kampanya yararlanmalarınız
Diğer (Talep ve Şikayet) Bize ulaşın sekmesindeki mesajınız ve iletişim konunuz, Canlı Destek iletişim mesajınız ve iletişim ile ilgili seçimleriniz.
 • Özel nitelikli kişisel veriler diğer kişisel verilere kıyasla daha yüksek bir ihlal riski doğurmaktadır.
 • Canlı Destek ve İstek ve Önerileriniz sekmesindeki yorumlarınız vasıtasıyla bize ulaşırken özel nitelikli kişisel verilerinizi bizimle paylaşmamanızı öneririz. Mesajlarınız kapsamında iletebileceğiniz özel nitelikli kişisel verilerinizi; istek, öneri ve şikayetlerinizin giderilebilmesi amacıyla özgür iradenizle paylaştığınız ve işlenmesine rıza gösterdiğiniz kabul edilecektir.

Kişisel verilerim nasıl ve hangi gerekçe ile elde ediliyor?

oiyi.net olarak kişisel verilerinizi,

 • Üyelik oluşturmanızla ve üyeliğiniz sırasındaki işlemlerinizle,
 • Sipariş vermenizle,
 • İstek ve Önerileriniz formunu doldurmanızla veya bizimle Canlı Destek iletişimi kurmanızla,
 • Takipçi satın al kategorisindeki İş/satış ortaklarımızın platformları üzerinden erişiminizle,

birlikte dijital yollarla toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi; bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunabilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması ve işlemenin kanunlarda öngörülmüş olması, sözleşme tarafı olan sizlerle gerekli sözleşmelerin kurulabilmesi ve bu sözleşmelerin uygulanabilmesi hukuki sebeplerinin yanı sıra gerekmesi halinde açık rızanıza başvurmak suretiyle toplamaktayız.

Kişisel verilerim neden kullanılıyor?

oiyi.net olarak üyeliğiniz ve siparişleriniz kapsamında;

 • Üyelik sözleşmesinin kurulması ve hesabınızın oluşturulması (Örneğin, üyeliğiniz kapsamında sunduğunuz bilgileri üyelik sözleşmesinin kurulması ve üyelik hesabınızın oluşturulması için işlemekteyiz.),
 • Sipariş süreçlerinin yürütülmesi ve sipariş kayıtlarının alınması (Örneğin, sepet bilginizi ve sipariş detayınızı, sipariş süreçlerinin başlatılabilmesi için işlemekteyiz.),
 • Siparişleriniz doğrultusunda tedariğin planlanması ve siparişlerinizin size ulaştırılması
 • Sipariş öncesi veya sipariş sonrası talep ve şikayetlerinizin takip edilmesi ile talep ve şikayetlerinizin yerine getirilmesi (Örneğin, siparişleriniz ile ilgili bize ulaşmanız halinde taleplerinizin yerine getirilmesi için iletişim içeriğinizi işlemekteyiz.)
 • Siparişinize yönelik sipariş öncesi veya sipariş sonrası iletişimlerin kurulması (Örneğin, siparişiniz ile ilgili bilgilendirme amaçlı iletişimler kurabilmek adına telefon numaranızı işlemekteyiz. Sabit telefon numaranızı, cep telefonu numaranız ile iletişim kuramamamız halinde size ulaşabilmek adına alternatif olarak talep etmekteyiz.)
 • Özel tekliflerin, kampanyaların, indirim ve promosyonların sağlanması ve bunların kullanımlarına yönelik takiplerinin yürütülmesi (Örneğin, yararlandığınız indirimleri sipariş tutarına yansıtabilmek ve süreçlerin gerektiği gibi ilerlediğini denetleyebilmek için işlemekteyiz.),
 • Sipariş ödeme süreçlerinin yürütülmesi, takibi ve denetlenmesi (Örneğin, finans ve muhasebe süreçlerimizin yürütülebilmesi için ödeme bilginizi işlemekteyiz.),
 • Yeni tekliflerin, kampanyaların, indirimlerin ve promosyonların planlanması (Örneğin, size özel kampanyalar sunabilmek adına sipariş detaylarınızı ve açık rızanızın varlığı halinde tuttuğunuz takım bilgisini işlemekteyiz.),
 • Ürün ve hizmetlerimizin sunulmasına yönelik ölçümlerin yürütülebilmesi
 • Siparişlerinize yönelik hukuki onayların alınması
 • Sunulan ürün ve hizmetlere yönelik hukuk süreçlerinin yürütülmesi (Örneğin, yetkili kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi halinde bilgilerinizi ilgili talebin yerine getirilebilmesi için işlemekteyiz.)

amaçlarını gerçekleştirebilmek için işliyor ve bu amaçların dışında asla kullanmıyoruz.

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 • Geliştirilmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerimize yönelik tedarik ve destek süreçlerinin yürütülebilmesi, hizmet kalitemizin arttırılması amaçlarıyla iş ortaklarımıza,
 • Şirket süreçlerimizin devamlılığının sağlanması, organizasyonel gerekliliklerimizin yerine getirilebilmesi, denetim ve raporlama süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla iştiraklerimize,
 • İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi talep edilen bilgiyi vermekle yükümlü olduğumuz diğer resmî kurumlara,

aktarılabilmektedir.

KVKK bana hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK‘nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Takipçi – Takipçi Satın Al – İnstagram Takipçi Satın Al